📣 Snelle levering vanuit Duitsland

Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Lukas Ye & Jiawei Xu GbR, Am Hackenbruch, 107, 40231 Düsseldorf, Duitsland, e-mail: info@uniheart.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller). U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

Onze bezochte website

Datum en tijd van de toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt

Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify

Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en weergave van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify kunt u terecht op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde van Shopify zal alleen plaatsvinden binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook door middel van door ons gebruikte individuele cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit kan voor elke browser worden gevonden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 (1) lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of de opening van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons was voorbehouden.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor gelijkaardige goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt aangekocht. Overeenkomstig § 7 lid 3 UWG behoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f, DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen door ons geen e-mails worden verzonden. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. In dat geval worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven aangerekend. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

7.3 Verzending van de nieuwsbrief via Omnisend

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener Omnisend (Soundest Ltd., Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, London E16 1YL, Verenigd Koninkrijk), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Omnisend in de EU.

Omnisend gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; een rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.Indien u bezwaar wenst te maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan Omnisend deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van haar eigen legitieme belang om de dienst te ontwerpen en te optimaliseren in overeenstemming met de vraag, alsook voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Omnisend gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Wij hebben met Omnisend een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij Omnisend verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

U kunt het privacybeleid van Omnisend hier bekijken: https://www.omnisend.com/privacy.

8) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

8.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

8.2 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendingspartners. Wij geven uw naam, uw leveringsadres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde transportpartner, uitsluitend met het oog op de levering van goederen Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Apple Pay

Indien u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, vindt de verwerking van de betaling plaats via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat dat werkt met iOS, watchOS of macOS door het opladen van een betaalkaart die is gedeponeerd bij "Apple Pay". Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw toestel zijn geïntegreerd om uw transacties te beschermen. Voor de vrijgave van een betaling is daarom de invoer van een vooraf door u bepaalde code vereist, evenals de verificatie door middel van de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat.

Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het afrekenproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm gedeeld met Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens nogmaals met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website via welke de aankoop is verricht, toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om te bevestigen dat de betaling is geslaagd.

Indien bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol werd afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van enige persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.

Als je Apple Pay op je iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op je Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple zal geen van deze gegevens verwerken of opslaan in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee en Apple Pay" en vink "Betalingen op Mac toestaan" uit.

Voor meer informatie over de privacy van Apple Pay kunt u terecht op het volgende webadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027

- Google Pay

Indien u kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de applicatie "Google Pay" van uw mobiele toestel met minstens Android 4.4 ("KitKat") en met een NFC-functie door het opladen van een bij Google Pay gedeponeerde betaalkaart of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan € 25 is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele apparaat door de respectieve ingestelde verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.

Met het oog op de verwerking van de betaling worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google zendt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsinformatie in de vorm van een uniek toegewezen transactienummer naar de bronwebsite, waarmee een voltooide betaling wordt geverifieerd. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw in Google Pay gestorte betaalmiddel, maar wordt aangemaakt en verzonden als een eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om de betaling te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door debitering van het met Google Pay gedeponeerde betaalmiddel.

Voor zover bij de beschreven doorgiften persoonsgegevens worden verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig art. 6 (1) lit. b DSGVO.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt verricht. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de door de verkoper gekochte goederen of diensten, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en de koper of de verzender en de ontvanger, de gebruikte betalingsmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die bij de transactie hoort.

Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van een correcte facturering, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en het functionele onderhoud van de Google Pay-dienst.

Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die Google verzamelt en opslaat bij het gebruik van andere Google-diensten.

De servicevoorwaarden van Google Pay vindt u hier:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

Aanvullende privacyverklaringen van Google Pay zijn te vinden op het volgende webadres:

https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

- Klarna

Indien u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling afgehandeld via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u daarmee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. De ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door Klarna gebruikt voor een weloverwogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en Klarna's Privacybeleid voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

of voor in Oostenrijk gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy

behandeld.

- Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

- Shopify Betalingen

Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Informatie over gegevensbescherming betreffende Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy.

- SOFORT

Indien u kiest voor de betaalmethode "SOFORT", zal de betaling worden verwerkt door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Onder het volgende internetadres ontvangt u verdere informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Contact opnemen met de taxatieherinnering

Waarderingsherinnering door Loox

Op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, andere eerder verzamelde klantgegevens doorsturen naar het rating tool Loox, een dienst van Loox Online Ltd, Rehov Har Sinai 2, 6581602 Tel Aviv-Yafo, Israël ("Loox"), zodat het u een rating reminder per e-mail stuurt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het ratingplatform.

Voor de doorgifte van gegevens aan Loox in Israël wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Wij hebben met Loox een contract voor orderverwerking gesloten, waarbij wij Loox verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Dit contract kan hier worden geraadpleegd: https://loox.io/legal/data_processing_addendum.pdf.

Meer informatie over Loox' gegevensbescherming is te vinden op https://loox.io/legal/privacy_policy_merchants.pdf.

10) Online marketing

10.1 Facebook Pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensmatching (met Cookie Consent Tool)

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Op basis van zijn uitdrukkelijke toestemming wordt, wanneer een gebruiker klikt op een op Facebook afgespeelde en door ons geplaatste advertentie, door Facebook Pixel een toevoeging toegevoegd aan de URL van onze gelinkte pagina. Na de omleiding wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker opgeslagen via een cookie die onze gelinkte pagina zelf aanmaakt. Daarnaast verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die wij verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (uitgebreide gegevensmatching). De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en zorgt ervoor dat de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, worden doorgestuurd naar Facebook.

Met behulp van de Facebook Pixel met uitgebreide data matching is het enerzijds mogelijk voor Facebook om de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel met geavanceerde gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde gegevenskoppeling willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze reclamecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.

Alle verstrekte gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk wordt en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.

Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats met uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Als u jonger bent, vragen wij u uw wettelijke voogden om toestemming te vragen.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook een overbrenging naar de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de op de website geïntegreerde "Cookie Consent Tool".

10.2 Gebruik van Google Ads conversion tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en binnen het kader van Google Ads de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te bereiken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die door Google Ads is geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Daarom kunnen cookies niet worden getraceerd op websites van klanten van Google Ads. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder het trefwoord "gebruikersinstellingen" te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Ads op basis van ons legitiem belang bij gerichte reclame volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen er ook persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar aan te tekenen.

11) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Bing-advertenties (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina). Indien daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve marketing.

De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie voor het bijhouden van Bing Ads-conversies uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Als alternatief kunt u de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gebruiken.

om na te gaan of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en deze te deactiveren.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads kunt u vinden op het volgende webadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

Google Advertenties Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google, alsmede op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web bekijkt te personaliseren. In dit geval, als zij ingelogd zijn bij Google terwijl zij pagina's op onze website bekijken, zal Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om targetinglijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Meer informatie en het privacybeleid inzake reclame en Google vindt u hier:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar aan te tekenen.

12) Gereedschap en andere

Cookie-Consent-Tool gebaseerd op Usercentrics-Technologie

Deze website maakt gebruik van een cookie-toestemmingstool met technologie van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland (hierna "Usercentrics") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.

Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen de gebruikers bij het oproepen van de pagina een banner te zien waarin zij hun toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het desbetreffende vakje aan te vinken. Op die manier blokkeert het instrument het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming is vereist, totdat de betrokken gebruiker toestemming verleent door een vinkje te zetten. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de betrokken gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Om de cookie-toestemmingstool in staat te stellen paginaweergaven duidelijk aan individuele gebruikers toe te wijzen en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor de duur van een sessie individueel te registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) verzameld wanneer onze website wordt opgeroepen door de cookie-toestemmingstool, doorgestuurd naar servers van Usercentrics en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruikersvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is voorts Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Wij hebben met Usercentrics een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarmee wij Usercentrics verplichten de gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics verwijzen wij u naar het privacybeleid van Usercentrics op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (informatie- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: In het bijzonder heeft u recht op informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u betrekking hebben, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over de waarborgen die overeenkomstig artikel 46 van de GDPR bestaan indien uw gegevens aan derde landen worden doorgegeven;

Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;

Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien aan de vereisten van art. 17 (1) DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;

Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd; indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens; indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;

Recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht om een gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO: U hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;

Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

13.2 RECHT VAN VERZET

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen legitiem belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.